Na Kościuszki bez zmian – burmistrz oszukał mieszkańców

Trwa nieustanna dezinformacja w sprawie terenu przemysłowego przy ulicy Kościuszki. Jest ona prowadzona przez burmistrza Kożuchowicza w Gazecie Świebodzickiej oraz na miejskiej stronie internetowej. Dla wielu mieszkańców ulic Kościuszki i Puławskiego oraz Osiedla Sudeckiego jest to temat bardzo ważny i niezałatwiony od ponad 10-ciu lat. W skrócie przypomnę, że chodzi o dużą uciążliwość prowadzonej działalności przemysłowej w tym miejscu dla okolicznych mieszkańców.
Przełomem w tej sprawie, miało być przyjęcie przez Radę Miejską nowego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Świebodzice. Takie studium, jest wizją władz miasta, dotyczącą jego zagospodarowania przestrzennego w przyszłości. Poniżej podaję Państwu wersję zaproponowaną przez burmistrza i uchwaloną przez Radę Miejską, przy sprzeciwie 6-ciu radnych, w tym radnych ze Stowarzyszenia Obywatelskie Świebodzice i wersję proponowaną przeze mnie.

Wersja zapisu w Studium dla tego terenu zaproponowana przez burmistrza:

„Utrzymanie terenów zabudowy mieszkaniowej i usługowej, wprowadzenie nowej zabudowy mieszkaniowej i usługowej. Przekształcenie w zabudowę mieszkaniową i usługową istniejących terenów przemysłowych. Utrzymanie istniejących terenów ogrodów działkowych. Dopuszcza się utrzymanie istniejącej działalności produkcyjnej pod warunkiem, że dla jej rozwoju nie będzie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, stwierdzonej przez odpowiednie organy.”

Moja wersja zapisu – poprawka została odrzucona przez burmistrza Bogdana Kożuchowicza:

„Utrzymanie terenów zabudowy mieszkaniowej i usługowej, wprowadzenie nowej zabudowy mieszkaniowej i usługowej. Przekształcenie w zabudowę mieszkaniową i usługową istniejących terenów przemysłowych. Utrzymanie istniejących terenów ogrodów działkowych.”

Wniosek w tej sprawie jest jednoznaczny – burmistrz nie planuje we wskazanym obszarze ograniczać istniejącej, uciążliwej, działalności przemysłowej. Zapisy w Studium choć nie stanowią prawa miejscowego, są wiążące przy opracowaniu planu zagospodarowania przestrzennego, który to plan jednoznacznie określa przeznaczenie funkcji danego obszaru miasta. Plan nie może być sprzeczny ze Studium. Tym samym burmistrz po raz kolejny nie dotrzymuje słowa danego mieszkańcom.

Mariusz Szafraniec, radny miejski, członek Stowarzyszenia Obywatelskie Świebodzice

Od redakcji: we wrześniowym numerze „gazety świebodzickiej” została opisana ta sprawa z punktu widzenia burmistrza, na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej zamieszczane są archiwalne numery tego periodyku niestety numer z 29 września jest wybrakowany – brakuje strony 6 z artykułem o tej sprawie. Działanie rodem z PRL…

 

 

2 myśli na temat “Na Kościuszki bez zmian – burmistrz oszukał mieszkańców

Dodaj komentarz

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress