Burmistrz: będzie drożej; „a łyżka na to: niemożliwe!” – przetarg na przebudowę targowiska.

17 maja zostały otwarte oferty w przetargu na zadanie pod nazwą Przebudowa i remont nawierzchni wraz z odwodnieniem terenu Placu Targowego w Świebodzicach. W postępowaniu złożono pięć ofert, tylko jedna była droższa od kosztorysu…

Oferty muszą wywołać spore zaskoczenie wobec słów i zachowania burmistrza w trakcie ostatniej sesji Rady Miejskiej, kiedy forsował zgodę Rady Miejskiej na podpisanie umowy z firmą StaDar Dariusz Stańczyk na wykonanie zadania pod nazwą Budowa łącznika do małej obwodnicy w rejonie Osiedla Piastowskiego w Świebodzicach za cenę ponad 200% wyższą niż kosztorys (zob. artykuł TUTAJ). Już przed sesją Burmistrz straszył mieszkańców w mediach, że jak nie podpisze umowy ze StaDar Dariusz Stańczyk to przepadnie promesa i nie będzie możliwa realizacja zadania Przebudowa dróg ul. Młynarska, Sienkiewicza, Prusa, Szkolna. Przebudowa ul. Siennej, ul. Droga Węglowa, ul. Kasztanowa, ul. Kopernika.

Burmistrz Ozga powtarzał na sesji, że „w dzisiejszych czasach” wszystko drożeje i przetargi mogą być tylko droższe… Do urzędu wpłynęło pięć ofert na przebudowę placu targowego w Świebodzicach:

  • Oferta 1: Grupa Agbud Sp. z o.o., Cena ofertowa: 2 451 895,00 zł brutto
  • Oferta 2: Wit Bruk Paweł Witkowski Roboty Ziemne Brukarstwo, Cena ofertowa: 2 349 595,69 zł brutto
  • Oferta 3: PPUH Remdom Żak Przemysław, Cena ofertowa: brak formularza ofertowego
  • Oferta 4: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „Drog Ziem”, Cena ofertowa: 1 630 980,00 zł brutto
  • Oferta 5: Przedsiębiorstwo Remontowo Budowlane „Sta Dar” Dariusz Stańczyk, Cena ofertowa: 2 281 338,96 zł brutto

Kosztorys przewidywał cenę 2 450 000 zł, a więc tylko jedna oferta nieznacznie przekroczyła kosztorys! Nawet firma StaDar Dariusz Stańczyk (prywatnie dobry znajomy i sąsiad burmistrza Ozgi), złożyła ofertę tańszą niż zakładał kosztorys!

Co prawda wykonawca nie został jeszcze wyłoniony, jednak oferta Drog Ziemu pokazuje, że nawet „w dzisiejszych czasach” nie jest oczywiste, że „musi być drogo”. Co prawda rządowy program Polski Ład zaburzył mechanizmy wolnorynkowe i firmy wykorzystują koniunkturę do ponadmiarowych zysków, to nie oznacza, że wszyscy postępują tak samo. Jak widać na przykładzie ofert złożonych w Świebodzicach, nie tylko można zmieścić się w kosztorysie inwestora, ale również można zrobić to taniej.

Czy oznacza to przesilenie paniki związanej z kryzysem energetycznym i wywołanym przez COVID – tego zagwarantować się nie da, jednak w Świebodzicach, to w ostatnim czasie drugi przetarg, gdzie wpływa oferta z ceną poniżej kosztorysu inwestorskiego. To dobry prognostyk dla kasy gminnej, pod warunkiem, że radni będą patrzeć na ręce „naszego” burmistrza.

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej, większość radnych nie zgodziła się na podpisanie umowy ze StaDar Dariusz Stańczyk na budowę „łącznika” i zablokowała możliwość dwukrotnego przepłacenia kosztorysu co wiązałoby się z zaciągnięciem zobowiązania do 2025 roku, czyli w następnej kadencji samorządu – już po wyborach. Radni zażądali powtórzenia przetargu i wyłonienia oferty adekwatnej do wartości zadania, tym bardziej, że droga do wykorzystania promesy wcale nie jest zamknięta – bank BGK daje możliwości i czas na wprowadzenie zmian w zadaniu tak aby udało się je zrealizować.

Jeżeli chodzi o przebudowę placu targowego to będzie ona polegała głównie na wymianie nawierzchni na kostkę betonową z modernizacją odwodnienia i wyburzeniem nieużywanych „komórek”. Budowa na pewno będzie miała wpływ na funkcjonowanie handlu na placu – jak duży okaże się, po rozpoczęciu prac…

Na tą chwilę weryfikowane są oferty pod kątem zgodności z zamówieniem, czekamy na wyłonienie wykonawcy. Jeżeli oferta Drog Ziemu nie zawiera jakiegoś błędu merytorycznego powinna zostać przyjęta jako najkorzystniejsza. W każdym razie, żadna z ofert nie jest tak przewymiarowana cenowo jak w przypadku „łącznika” i z wyłonieniem wykonawcy nie będzie problemu…

Dodaj komentarz

Pogoda w Świebodzicach
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Jesteśmy na Facebook'u