Nowy przetarg cudów? Dla kogo, blisko pięć baniek?

Na budowę łącznika do małej obwodnicy w rejonie Osiedla Piastowskiego rozpisany został przetarg. Burmistrz Ozga forsuje ofertę dwukrotnie wyższą niż kosztorys, chce zadłużyć Świebodzice…

Budowa łącznika do małej obwodnicy w rejonie Osiedla Piastowskiego w Świebodzicach to inwestycja, która ma być dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład na wniosek złożony przez gminę Świebodzice w 2021 roku. Zgodnie z procedurą na robotę został rozpisany przetarg, koszt zlecenia oszacowano na 4 895 400,00 zł. Postępowanie trwało od 9 lutego do 10 marca br.

Do urzędu wpłynęły dwie oferty, różniące się o wartość 77 162,17 zł tj. 0,77%, przy czym obie przekroczyły wartość kosztorysu o ponad 100%!

Oferta 1
EUROVIA POLSKA SA, Bielany Wrocławskie, ul. Irysowa 1, 55-040 Kobierzyce
Cena ofertowa: 9 901 805,13 zł brutto

Oferta 2
PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO BUDOWLANE „STA-DAR” DARIUSZ STAŃCZYK ul. Metalowców 2, 58-160 Świebodzice
Cena ofertowa: 9 824 642,96 zł brutto

Kosztorys do przetargu nie jest „jakąś tam sobie wymyśloną liczbą”, urzędnik przygotowujący przetarg musi przygotować szacunki na podstawie aktualnych danych dotyczących cen robót i materiałów i musi zrobić to rzetelnie, ponieważ ponosi odpowiedzialność z tego tytułu. Często oferty zgłaszane do przetargu przekraczają wartość kosztorysu – takie są prawa rynku, jednak „przebitka” x2 jest oderwana od realiów… W tym przypadku, dwie oferty „va banque”, różniły się o 0,77% – to prawie cudowny zbieg okoliczności…

Jeżeli przyjrzymy się innym przetargom (niekoniecznie w Świebodzicach) to rozbieżności ofert są znacznie większe, od kilku do kilkudziesięciu %, a realizowane oferty są tańsze lub droższe od kosztorysu o 20-30%.  Nawet jeżeli weźmiemy pod uwagę inflację to różnica nie powinna przekraczać 40-50%…

W wyniku postępowania przetargowego wybrano „najlepszą” ofertę wykonawcy: PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO BUDOWLANE „STA-DAR” DARIUSZ STAŃCZYK ul. Metalowców 2, 58-160 Świebodzice, Cena ofertowa: 9 824 642,96 zł. To bardzo droga oferta, którą forsuje burmistrz Ozga – prywatnie bardzo dobry znajomy i sąsiad właściciela firmy „STA-DAR” DARIUSZ STAŃCZYK.

Nie jest to pierwsza sytuacja, kiedy forsowane są niekoniecznie korzystne dla miasta transakcje, za to z tą samą firmą… W 2020 roku pisałem o przetargu cudów przy okazji rozstrzygnięcia przetargu na realizację zadnia pod nazwą Park Osiedlowy… (wtedy burmistrz miał jeszcze uprawnienia do podejmowania takich decyzji bez udziału Rady Miejskiej), w 2021 roku burmistrz próbował przeforsować remont wraz z przebudową budynków Szkoły Podstawowej nr 3. Wtedy Rada Miejska wymusiła powtórzenie przetargu, remont został wykonany za kwotę o około 25% niższą niż oferta kolegi…

Przekroczenie w przetargu kwoty kosztorysu daje podstawę do unieważnienia przetargu i rozpisania go powtórnie – w sytuacji kiedy oferty znacznie przekraczają kosztorys, jest to normalna praktyka. Taka decyzje podejmuje burmistrz arbitralnie. Może też podjąć jednoosobowo decyzję, aby realizować ofertę droższą, pod warunkiem zabezpieczenia środków – taka sytuacja miała miejsce w przypadku „kładki przepłatki”, kiedy burmistrz rozwiązał rezerwę budżetową.

Na chwilę obecną, w budżecie nie ma środków na zabezpieczenie takiej „przepłaty” i jedyną możliwością realizacji zadania przez „STA-DAR” DARIUSZ STAŃCZYK jest zaciągnięcie kredytu. To z kolei jest niemożliwe bez zgody Rady Miejskiej (uprawnienia do zaciągania kredytów radni ograniczyli burmistrzowi po wielokrotnej utracie zaufania). Decyzja w tej sprawie zapadnie na najbliższej sesji Rady Miejskiej.

foto ilustracyjne

Dodaj komentarz

Pogoda w Świebodzicach
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Jesteśmy na Facebook'u