Burmistrz nie jest zainteresowany pomocą dla świebodzickich przedsiębiorców, radni biorą sprawy we własne ręce!

Większość okolicznych gmin przygotowała jakieś rozwiązania wspomagające lokalnych przedsiębiorców w związku z zapaścią wywołaną przez epidemię koronawirusa w Polsce. W Świebodzicach burmistrz przygotował uchwałę nadającą imię kładce…
Radni postanowili wesprzeć lokalnych przedsiębiorców.

Epidemia koronawirusa w znacznej mierze ograniczyła możliwość funkcjonowania wielu pracodawców, w tym lokalnych, co może przełożyć się na wzrost bezrobocia i doprowadzić do zubożenia znacznej części mieszkańców. Klub radnych Wspólne Świebodzice, korzystając z prawa inicjatywy uchwałodawczej, przygotował dwa projekty uchwał mających na celu ograniczenie obciążeń gminnych dla przedsiębiorców znajdujących się w kryzysowej sytuacji:

W sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości i gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

W sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości wskazanym grupom przedsiębiorców

Projekty zostały złożone do Biura Rady z prośbą do burmistrz o włączenie ich do porządku obrad najbliższych sesji.

Burmistrzowi projekty się nie podobają.

Paweł Ozga najwyraźniej nie jest zainteresowany wspieraniem przedsiębiorców z miasta, (w którym zresztą nie mieszka na co dzień) gdzie pobiera wynagrodzenie. Nie zgodził się na wprowadzenie projektów do porządku obrad na sesji – to nie pierwsze zachowanie burmistrza mające na celu torpedowanie działań radnych. Zapytany o podstawę prawną, mecenas burmistrza nie potrafił wskazać przepisów uprawniających do odmowy udzielenia zgody w porządku obrad…

W porządku obrad sesji przygotowanej na wniosek burmistrza znalazł się projekt uchwały w sprawie nadania nazwy kładce pieszej na rzece Pełcznica w Świebodzicach…

Dwie sesje w jednym dniu.

W najbliższy poniedziałek, 4 maja odbędą się w Świebodzicach dwie sesje Rady Miejskiej. Po zakończeniu pierwszej zwołanej na wniosek burmistrza, od razu odbędzie się druga zwołana na wniosek grupy radnych. Nie pamiętam aby w historii samorządu w Świebodzicach taka sytuacja miała miejsce. Wynika wprost z karygodnej obstrukcji pracy radnych przez burmistrza Pawła Ozgę.

Sesja odbędzie się w formule on-line, radni będą łączyć się na posiedzeniu przez internet. Czy się uda, zobaczymy – próby nie było… Sesja będzie transmitowana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej: LINK

 

14 thoughts on “Burmistrz nie jest zainteresowany pomocą dla świebodzickich przedsiębiorców, radni biorą sprawy we własne ręce!

Dodaj komentarz

Jesteśmy na Facebook'u