Burmistrz Ozga uciekł z sesji Rady Miejskiej…

19 lipca odbyła się LXIII sesja Rady Miejskiej w Świebodzicach – sesja absolutoryjna, na której burmistrz powinien przedstawić sprawozdanie z funkcjonowania gminy w 2021 roku…
Powinien, lecz tego nie zrobił… Po kilku minutach od otwarcia obrad, burmistrz demonstracyjnie opuścił salę, nakazując (gestem ręki) to samo obecnym urzędnikom. Po raz kolejny burmistrz pokazał jaki jest jego stosunek do mieszkańców Świebodzic i radnych Rady Miejskiej. Paweł Ozga nie przedstawił Raportu o Stanie Gminy i Sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2021, nie wziął udziału w debacie o stanie Gminy…
Czy Paweł Ozga jest jeszcze burmistrzem? Po raz trzeci nie otrzymał absolutorium i wotum zaufania, mimo, że radni opozycyjni wstrzymali się od głosu. Siła mandatu Pawła Ozgi wynosi 6 głosów na 21 radnych. To skandaliczny wynik. Bez poparcia Rady reprezentującej mieszkańców burmistrz powinien zrezygnować z funkcji aby nie dewastować miasta.
Radni zarzucali burmistrzowi nieudolność w zarządzaniu, brak inicjatywy, szereg zaniechań, nierealizowanie interpelacji i wniosków, złe wykonawstwo.
Rok 2021 zakończył się z NADWYŻKĄ budżetową w kwocie 9 207 948,03 zł – te pieniądze mogły być wykorzystane na inwestycje w Świebodzicach.
Paweł Ozga konsekwentnie nie liczy się z Radą Miejską i radnymi, mimo, że to radni są reprezentantami mieszkańców w organie uchwałodawczym i kontrolnym w gminie. Od początku kadencji nie zgadza się na współpracę przy konstrukcji budżetu.
Burmistrz Świebodzic zapomniał, że idea samorządności terytorialnej sprowadza się do przyznania wspólnotom lokalnym prawa decydowania o najistotniejszych dla nich sprawach. Dla mieszkańców miast, miasteczek i wsi najważniejsze są kwestie, które dotyczą ich bezpośrednio: drogi, kanalizacja, komunikacja, oświetlenie ulic itp. Kompetencja wspólnot lokalnych dotyczyć ma nie tylko identyfikacji problemów, ale i sposobów działania oraz pozyskiwania i wydawania pieniędzy. Ważną cechą samorządności terytorialnej jest także to, że przedstawiciele wybierani są spośród ludzi zwykle dobrze znanych społeczności lokalnej. Łatwiejsze zatem jest dotarcie do radnego, będącego zarazem sąsiadem i przedstawienie mu problemu.
Do zadań Rady należy nadzorowanie burmistrza aby dbał o interesy społeczności, która wybrała jej członków, przypominanie burmistrzowi aby nie zapomniał o swojej służebnej roli wobec większości mieszkańców, demokratycznej większości, która brała udział w wyborach.
Paweł Ozga kolejny raz powtarza te same błędy, trwa na stanowisku, że nie potrzebuje Rady, że nie musi liczyć się z głosem i potrzebami mieszkańców, że można mieszkańców oszukać kłamliwym, jak zresztą przyznał radny Janusz Kościukiewicz, programem wyborczym, stworzonym aby realizować własne, partykularne interesy. 2021 to kolejny rok kiedy Ozga nie realizuje programu wyborczego. Kolejny rok stagnacji, indolencji, braku zaangażowania w Świebodzice. Kolejny rok stracony dla miasta…
Niestety w bieżącym roku sytuacja wygląda bardzo podobnie, w pierwszym półroczu nie rozpisano ani jednego przetargu na zadania inwestycyjne.

Dodaj komentarz

Pogoda w Świebodzicach
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Jesteśmy na Facebook'u