Czy Forum Wspierania Inicjatyw Lokalnych wyłudziło od Miasta kilkadziesiąt tysięcy złotych?

O tym nie przeczytacie na miejskiej stronie www ani w „gazecie” opłacanej przez Miasto…

Wg uzyskanych dokumentów, osoby ze środowiska obecnego burmistrza Pawła Ozgi i z klubu radnych go popierającego podawały się, przez ponad 5 lat, za nieistniejącą organizację pozarządową,  aby korzystać z preferencyjnych warunków najmu pomieszczeń od Gminy.

Forum Wspierania Inicjatyw Lokalnych było stowarzyszeniem utworzonym w latach 90-tych ubiegłego wieku i organizowało komitety wyborcze wyborców Jana Wysoczańskiego i Pawła Ozgi. Jako stowarzyszenie, czyli organizacja pozarządowa, Forum wynajmowało lokal gminny na preferencyjnych warunkach, w cenie 1 zł za m2 powierzchni.

W 2016 roku wprowadzono przepis, który nakładał obowiązek zgłoszenia stowarzyszenia do starostwa powiatowego w Świdnicy, organizacja kreująca Wysoczańskiego i Ozgę miała dwa lata na wysłanie do Świdnicy prostego zgłoszenia do ewidencji. Nikt tego nie zrobił do 2018 roku co zaskutkowało stwierdzeniem faktu nieistnienia „Forum Wspierania Inicjatyw Lokalnych” jako stowarzyszenia. Mimo to osoby podawały się za zarząd i podpisywało dokumenty, w tym umowy…

Z mocy prawa umowy podpisane przez osoby, które podawały się za zarząd nieistniejącego stowarzyszenia, są nieważne. Osoba, która podpisem poświadcza nieprawdę, w celu osiągnięcia korzyści dopuszcza się  przestępstwa stypizowanego w Art. 286 Kodeksy Karnego, oszustwa:

§ 1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
Osoby podające się za zarząd stowarzyszenia Forum Wspierania Inicjatyw Lokalnych użytkowały bezumownie wskazany lokal, powinny niezwłocznie opuścić lokal i uregulować powstałą zaległość wg obowiązujących stawek wraz z odsetkami za okres ok. siedmiu lat. Obecnie ta kwota wynosi co najmniej 40 tys. zł
Podczas sesji Rady Miejskiej w dniu 29 lutego br. burmistrz Paweł Ozga otrzymał przedstawione wyżej dokumenty, co obliguje go do podjęcia działań związanych z wyjaśnieniem sprawy przez odpowiednie służby do ścigania przestępstw. Jeżeli tego nie zrobi, sam może ponieść konsekwencje prawne.

Aktualnie, mimo, że stowarzyszenie Forum Wspierania Inicjatyw Lokalnych nie istnieje, to istnieje klub radnych wspierających działania i lojalnych wobec kończącego kadencję Pawła Ozgi. To czworo radnych: Grażyna Bieniada, Janusz Kościukiewicz, Adam Pofelski i Jan Klepiec (ten ostatni wszedł do Rady z komitetu Bogdana Kożuchowicza) – pierwsza trójka kandyduje w obecnych wyborach do Rady Miejskiej.

Przed końcem bieżącej kadencji odbędzie się prawdopodobnie jeszcze jedna sesja Rady Miejskiej, jeżeli burmistrz Ozga będzie obecny, nie omieszkam zapytać o tą sprawę.

 

Dodaj komentarz

Pogoda w Świebodzicach
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Jesteśmy na Facebook'u