Potrzebujesz węgla – pospiesz się!

Jeszcze tylko do 25 listopada (do końca bieżącego tygodnia) można zgłaszać do Ośrodka Pomocy Społecznej zapotrzebowanie na węgiel w preferencyjnej cenie.

Gmina Świebodzice włączyła się w akcję dystrybucji węgla na warunkach zaproponowanych przez rząd RP. Węgiel będzie dystrybułowany przez podmiot zewnętrzny w cenie 2000 zł za tonę w sortymencie ekogroszek i orzech.

Do zakupu preferencyjnego paliwa stałego (węgla kamiennego) dla gospodarstw domowych są uprawnione osoby fizyczne, które:

  • spełniają warunki uprawniające do dodatku węglowego;
  • posiadają główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego: kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa, piec kaflowy na paliwo stałe;
  • posiadają źródło ogrzewania zgłoszone do CEEB (Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków);
  • nie zakupiły na dane źródło ogrzewania węgla po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę (oświadczenie składane we wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego).

Na podstawie obowiązujących przepisów każde gospodarstwo domowe może zakupić 1,5 tony węgla:

  • do dnia 31 grudnia 2022 r.
  • oraz następne 1,5 tony do dnia 30 kwietnia 2023 r.

Wniosek należy złożyć do tutejszego Ośrodka Pomocy Społecznej lub za pośrednictwem Urzędu Miejskiego lub platformy e-puap (wniosek musi być podpisany profilem zaufanym bądź podpisem kwalifikowanym). Więcej informacji pod numerem telefonu: 74-666-95-81

Dodatek węglowy

Do 30 listopada można tez starać się o tzw. dodatek węglowy. To 3000 zł na gospodarstwo domowe, które ma wpisane w CEEB, że głównym źródłem ciepła w ich domu jest węgiel lub węglopochodne oraz mieszkańcy gospodarstwa nie kupili węgla po cenie 996,60 zł brutto za tonę. Wnioski można składać do OPS bezpośrednio lub za pomocą platformy e-puap. Informacje w sprawie dodatku węglowego można uzyskać pod numerem telefonu: 74 637 91 08.

Podobny dodatek przysługuje taż w wysokości:

– 1000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;
– 500 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilony skroplonym gazem LPG;
– 2000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocił olejowy.

W przypadku wątpliwości proszę kontaktować się z OPS. Warto się zmobilizować i skorzystać z udogodnień w obecnie trudnym okresie.

Dodaj komentarz

Pogoda w Świebodzicach
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Jesteśmy na Facebook'u