Referendum w sprawie odwołania burmistrza Ozgi w Świebodzicach – to już prawie pewne!

1 marca, o godzinie 16:00 rozpocznie się sesja Rady Miejskiej, na której Radni będą głosować jeden projekt uchwały – w sprawie przeprowadzenia referendum w Świebodzicach.

O referendum w sprawie odwołania „nieporozumienia”, jakim okazał się Paweł Ozga w funkcji burmistrza, mówi się od czasu kiedy nie otrzymał wotum zaufania i absolutorium za rok 2019. I pewnie wydarzyłoby się w tej sprawie coś wcześniej, ale mamy COVID. Radni zdecydowali, że nie można „zbierać podpisów” ze względu na epidemię, ale nie można też dłużej zwlekać. Szkody jakie czyni obecny burmistrz są ogromne, prywata, patologia w zatrudnianiu, upolitycznienie samorządu, skłócanie i „szczucie” mieszkańców… Trzeci rok Paweł Ozga będzie realizował i kończył przedsięwzięcia rozpoczęte przez poprzednika. Nie ma pomysłu na Świebodzice i nie realizuje programu wyborczego…

W najbliższy poniedziałek odbędzie się sesja Rady Miejskiej zwołana na wniosek radnych, jedynym punktem porządku obrad jest głosowanie projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia referendum w Świebodzicach odwołującego z funkcji burmistrza Pawła Ozgę. Biorąc pod uwagę podpisy pod wnioskiem o zwołanie sesji, uchwała „przejdzie” i na wiosnę będzie w Świebodzicach referendum.

Aby było ważne, musi wziąć w nim udział nie mniej niż 3/5 liczby biorących udział w wyborze odwoływanego organu czyli około 5200 osób.

 

Dodaj komentarz

Jesteśmy na Facebook'u