Referendum w Świebodzicach nieważne – zadecydowała frekwencja

Zbyt niska frekwencja w referendum o odwołanie Pawła Ozgi z funkcji burmistrza zadecydowała, że kiepski włodarz pozostanie w Ratuszu…

Referendum o odwołanie obecnego burmistrza zostało zainicjowane przez radnych Rady Miejskiej w Świebodzicach po tym jak Paweł Ozga nie otrzymał absolutorium i wotum zaufania w 2019 roku. Paweł Ozga wcześniej doprowadził do rozpadu koalicji dzięki której znalazł się w Ratuszu. W wyniku braku współpracy z Radą, po raz kolejny w Świebodzicach mamy słaby budżet, niespełniający oczekiwań mieszkańców reprezentowanych przez radnych. Ozga wciąż nie realizuje programu wyborczego…

W referendum oddano 1180 głosów ogólnie co stanowi 6,74 % uprawnionych i około 23 % aby referendum było ważne.

Za odwołaniem głosowało 1065 osób, przeciw odwołaniu 106 osób, 9 głosów było nieważnych.

Wynik referendum wskazuje na niski stopień zaangażowania społeczności lokalnej w sprawy samorządu, warto jednak zauważyć, że blisko 1100 osób głosowało przeciwko osobie burmistrza, co świadczy o dużej determinacji i niechęci do jego osoby – zdecydowanie trudniej jest przekonać kogoś do głosowania przeciw komuś niż za. Ten wynik nie jest sukcesem Ozgi, sukcesem byłoby ważne referendum z większością głosów przeciw odwołaniu.

Czy Paweł Ozga zrobi coś z tą wiedzą? Znając jego bezkrytycyzm wobec własnej osoby, raczej nie… Dla Świebodzic nie wróży to niczego dobrego.

Dodaj komentarz

Pogoda w Świebodzicach
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Jesteśmy na Facebook'u