Długa kampania referendalna na finiszu. Referendum już w niedzielę.

Zostało kilka godzin do ciszy wyborczej przed referendum w sprawie odwołania Pawła Ozgi z funkcji burmistrza Świebodzic.

Kampania informacyjna była stosunkowo długa i miała kilka zwrotów związanych m.in z sytuacją epidemiczną w Polsce. Ale od początku:

Dlaczego referendum?

W październiku 2019 roku zerwane zostało koalicyjne porozumienie w Radzie Miejskiej w Świebodzicach zawarte między Forum Wspierania Inicjatyw Lokalnych a Stowarzyszeniem Obywatelskie Świebodzice. Doszło do tego w następstwie decyzji burmistrza Pawła Ozgi, który odwołał ze stanowiska swojego dotychczasowego zastępcę Mariusza Szafrańca. Od tego czasu Ozga nie realizuje programu wyborczego wyborców, których głosy zapewniły mu wybór – tym samym oszukał wyborców. Burmistrz nie ma większości w Radzie, reprezentującej interesy mieszkańców Świebodzic. Sposób rządzenia przez Pawła Ozgę popierany jest przez radnych reprezentujących około 30 % wszystkich mieszkańców Świebodzic. Burmistrz w 2020 roku nie otrzymał wotum zaufania oraz Rada wyraziła negatywną opinię o wykonaniu budżetu za rok 2019. Głównymi powodami było bardzo słabe wykonanie inwestycji założonych w budżecie oraz brak współpracy z Radą Miejską i wykonywania uchwał. Regionalna Izba Obrachunkowa podtrzymała opinię Rady Miejskiej na ten temat. W kolejnym roku burmistrz nie zweryfikował swojego stanowiska wobec Rady, w dalszym ciągu prowadzi politykę własnych interesów kosztem gminy…

Czym jest referendum?

Referendum lokalne jest demokratycznym narzędziem sprawowania władzy przez obywateli, to konstytucyjne prawo Rzeczypospolitej Polskiej. Wynika wprost z art. 4 i 170 Konstytucji:

Art. 4. Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu. Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio.

Art. 170. Członkowie wspólnoty samorządowej mogą decydować, w drodze referendum, o sprawach dotyczących tej wspólnoty, w tym o odwołaniu pochodzącego z wyborów bezpośrednich organu samorządu terytorialnego.

Fakty dotyczące referendum

Decyzję o świebodzickim referendum w sprawie odwołania burmistrza miasta przed upływem kadencji podjęła Rada Miejska w uchwale z 1 marca 2021. 13 radnych z 21 popiera tą decyzję jako przedstawiciele obywateli Świebodzic, którzy na nich głosowali w wyborach, jest to po przeliczeniu głosów 64% wyborców. Radni podjęli tą decyzję dla dobra społeczności lokalnej i w jej imieniu (o powodach na następnych stronach).

Koszt referendum w Świebodzicach można oszacować na podstawie innych referendów w Polsce i wyniesie on około 60-80 tys. zł – to mniej niż wynosi odprawa sekretarz Sabiny Cebuli, która odeszła na emeryturę, aby po kilku dniach wrócić na stanowisko i mniej niż kwota jaką podał, publicznie kłamiąc, burmistrz Paweł Ozga aby zniechęcać mieszkańców do referendum (podawał 300 tys. zł).

Referendum może być wyrazem poparcia dla obecnego burmistrza, można głosować przeciw odwołaniu Pawła Ozgi, wtedy będzie to rodzajem wotum zaufania dla jego mandatu.
Każdy, kto rezygnuje z udziału w referendum, rezygnuje ze swoich praw obywatelskich, a każdy, kto namawia do bojkotu referendum, chce pozbawić inne osoby prawa o samostanowieniu co stanowi zamach na demokrację.

Aby wynik referendum był wiążący, musi wziąć w nim udział co najmniej 5164 osób uprawnionych, aby odwołać burmistrza – co najmniej 2582 osób musi zagłosować TAK dla Świebodzic!

Kampania referendalna

Była długa i wyczerpująca, z pewnością otrzymaliście Państwo listownie broszurę z pełnymi informacjami gdzie i jak głosować oraz z argumentami dla których warto zagłosować. Dalej zapraszam do obejrzenia kilku zdjęć z tego co działo się na ulicach.

Zaczęło się od „czerwonych” plakatów i banerów

Do kampanii aktywnie włączył się pracownik Miejskiego Domu Kultury, który w czasie pracy niszczył plakaty informacyjne

Sporo zamieszania wywołała zmiana daty głosowania wywołana decyzją Komisarza Wyborczego, pojawiły się „zółte” plakaty i naklejki na banerach

Wiele pracy. w krótkim czasie należało wykonać aby przygotować „mailing”

Burmistrz mógł wykorzystać referendum, aby pokazać jakie ma poparcie wśród mieszkańców, wolał jednak wykorzystując „cudze ręce” prowadzić kampanię obstrukcji i dezinformacji, straszył PIS-em, wysokimi kosztami i namawiał do bojkotu…

Głównym motywem kampanii referendalnej było hasło TAK dla Świebodzic i 12 argumentów za odwołaniem burmistrza Pawła Ozgi. Tych argumentów nie będę już dzisiaj przytaczał w przydługim artykule, były na plakatach i w broszurze, która trafiła do Państwa domów. Burmistrz zanegował w trybie referendalnym treść dwóch z dwunastu argumentów (jednocześnie przyznając, że pozostałe dziesięć nie budzi wątpliwości…). Kilka dni temu Sąd Okręgowy w Świdnicy uznał opinię burmistrza, jednak na skutek zażalenia do Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu postanowienie zostało zmienione. Pełna treść zmienionego postanowienia będzie znana już po referendum ponieważ wcześniej postanowienie nie zostanie doręczone (sąd nie przekazuje wyroków telefonicznie).

Zachęcam do udziału w referendum aby wyrazić poparcie lub dezaprobatę dla działań Pawła Ozgi jako burmistrza Świebodzic. To nasze demokratyczne prawo, takie samo jak podczas wyborów.

Dodaj komentarz

Jesteśmy na Facebook'u