W świebodzickim Wydziale Promocji burmistrz Paweł Ozga znowu zatrudnia

No bo kto bogatemu zabroni? Mimo pustki w kasie gminy burmistrz Ozga zatrudnia. Chce zatrudnić podinspektora w Wydziale Promocji i Komunikacji Społecznej.

Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej to już w tej chwili przeludniony wydział. Zajmuje się działaniami propagandowymi nakierowanymi na fałszowanie prawdziwego obrazu naszego miasta i wyłączne promowanie jednej osoby – burmistrza Pawła Ozgi. W ciągu ostatnich dwóch lat na ten cel w Świebodzicach wydano prawie 200 tys. zł.

Po niedawnym, nieuzasadnionym i niezrozumiałym zatrudnieniu w Miejskim Domu Kultury, to kolejne, planowane jest w miejscu, które praktycznie nie ma możliwości funkcjonowania ze względu na COVID19. Biorąc pod uwagę wymagania: wyższe wykształcenie związane z marketingiem i public relations, 5 letnie doświadczenie, znajomość ustawy o samorządzie gminnym, prawa prasowego, zamówień publicznych, ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawy o finansach publicznych to wynagrodzenie nowego pracownika nie będzie niskie.

W wydziale, w który w związku z COVID19 i „pustką” w kasie gminy zatrudnianie czwartej lub piątej osoby jest skrajną niegospodarnością.

A może to miejsce jest przeznaczone dla kolejnego kolegi, kuzyna lub rodziny lojalnego radnego? To niestety codzienna patologia zatrudniania w świebodzickim Ratuszu.

5 thoughts on “W świebodzickim Wydziale Promocji burmistrz Paweł Ozga znowu zatrudnia

Dodaj komentarz

Jesteśmy na Facebook'u