Złóż zmianę w deklaracji „śmieciowej” i płać mniej za odbiór odpadów!

Od 1 stycznia 2021 w Świebodzicach została wprowadzona bonifikata do opłaty za gospodarowanie bioodpadami komunalnymi. W Świebodzicach wysokość bonifikaty to 5 zł miesięcznie na osobę.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 10 grudnia 2020, Rada Miejska w Świebodzicach podjęła uchwałę w sprawie wprowadzenia zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Uchwała obowiązuje od 1 stycznia 2021 roku, aby ją wdrożyć należy złożyć zmianę w deklaracji z wyliczeniem uwzględniającym bonifikatę. Ulga przysługuje osobom mieszkającym w domach jednorodzinnych na terenie gminy Świebodzice posiadającym przydomowy kompostownik na bioodpady komunalne i segregującym pozostałe odpady.

Druk deklaracji jest do pobrania po kliknięciu w obrazek: 

Aby skorzystać z bonifikaty od 1 stycznia 2021 należy korektę deklaracji złożyć w Urzędzie Miejskim najpóźniej do 10 lutego. W części E należy wypełnić poprawne wyliczenie nowej kwoty miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Posiadanie przydomowego kompostownika to nie tylko wymiar ekonomiczny… Mniej bioodpadów produkowanych przez gospodarstwa domowe to mniej brązowych pojemników, mniej ciężarówek wywożących odpady, a kompost może zostać wykorzystany jako nawóz w przydomowym ogródku. Bądźmy bardziej „EKO”!

Uwaga! Na miejskiej stronie Biuletynu Informacji Publicznej „do pobrania” jest deklaracja wg starego wzoru, która nie daje możliwości „zadeklarowania” kompostownika i skorzystania z ulgi.

Dodaj komentarz

Jesteśmy na Facebook'u