Burmistrz zataił korespondencję do Biura Rady!

W miniony czwartek odbyło się posiedzenie Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Świebodzicach. Rozpatrywana była skarga złożona ponad dwa miesiące temu…

Jedynym organem do rozpatrywania skarg na osoby zarządzające i burmistrza jest Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej i do jej kompetencji należało rozpatrzenie tej skargi, tym bardziej, że pismo było zaadresowane do Rady Gminy Świebodzice. Niestety pismo przesłane na skrzynkę podawczą e-puap Urzędu Miejskiego przez skarżącego w dniu 19 sierpnia nie zostało przekazane do Biura Rady!

Skarga do wojewody…

Zapewne ani Przewodnicząca Rady, ani radni Komisji Skarg, Wniosków i Petycji nie dowiedzieliby się o skardze, gdyby jej autor nie poskarżył się do Wojewody Dolnośląskiego na bezczynność Rady. Skarga została złożona 5 października 2020. Wojewoda zwrócił się do Przewodniczącej Rady Miejskiej już 8-go za pośrednictwem skrzynki  e-puap Urzędu Miejskiego o wyjaśnienie sprawy. To pismo zostało przekazane Przewodniczącej dopiero 13 października. Z opóźnieniem.

Zamiatanie pod dywan…

Z pismem do Przewodniczącej Rady, burmistrz Paweł Ozga, przekazał skargę na dyrektorów szkół, wraz z ich oświadczeniami o utworzeniu skrzynek podawczych e-puap. W piśmie podpisanym przez zastępcę, znalazła się też informacja, że w chwili złożenia skargi nie było wskazanych skrzynek podawczych, a dyrektorzy zostali zobowiązani do ich utworzenia w trybie pilnym. Przewodnicząca Rady przekazała dokumenty do Komisji 15 października.

Zatajenie dokumentów przez Burmistrza

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji rozpatrzyła skargę i uznała ją za zasadną. W terminie złożenia skargi, skrzynek e-puap nie było i te okoliczności były wystarczające. Opinia komisji  wraz ze skargą zostanie przedstawiona w formie uchwały wszystkim radnym pod głosowanie na najbliższej sesji Rady Miejskiej.

Znamienne jest, że dokumenty adresowane do Biura Rady nie zostały przekazane do adresata i być może nie dotarłyby nigdy, gdyby nie skarga do Wojewody… W tej chwili prowadzone są wyjaśnienia pod kątem możliwości popełnienia przestępstwa. Już teraz wiadomo, że około 1,5 miesiąca temu została złożona kolejna skarga, tym razem na burmistrza Pawła Ozgę. Te dokumenty również zostały zatrzymane w Urzędzie, nie dotarły do Biura Rady. Skarga będzie rozpatrywana w najbliższych dniach, po tym jak skarżąca zwróciła się bezpośrednio do radnych. Nie wiadomo, czy inne dokumenty adresowane do Biura Rady lub radnych nie zostały zniszczone lub ukryte…

Za organizację pracy urzędu miejskiego i biura rady odpowiedzialny jest burmistrz miasta.

 

Dodaj komentarz

Pogoda w Świebodzicach
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Jesteśmy na Facebook'u