Burmistrz Ozga „zarzyna” organizacje pozarządowe, czy pierwsza padnie Victoria?

Organizacje pozarządowe zajmują się tym, czego nie zapewni ani samorząd ani rząd, a jest w interesie i zakresie potrzeb mieszkańców. Dzięki działaniom podejmowanym przez burmistrza grozi im likwidacja lub istotne ograniczenie działalności.

Często członkowie stowarzyszeń angażują się społecznie w pracę nie mając z tego nic poza satysfakcją z działania i osiągniętych wyników. Jednak aby wykonywać cokolwiek na poziomie ponadamatorskim niezbędne jest dofinansowanie, najczęściej w postaci dotacji. Dzięki działaczom każda złotówka z dotacji zamienia się w 2 lub 3 przeliczając na efekty uzyskiwane przez samorząd, a jeszcze więcej w przeliczeniu na podmioty komercyjne.

Co robią NGO (skrót z języka angielskiego określający organizacje pozarządowe) w Świebodzicach?

Z założenia – to regulują przepisy – organizacje pozarządowe działają non profit, tzn. wszelkie pozyskane lub zarobione pieniądze muszą wydatkować na działalność statutową.W Świebodzicach działa wiele stowarzyszeń i organizacji o różnym profilu działania, najważniejsze z nich:

  • Stowarzyszenie Pomocy na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej – głównie zajmuje się rehabilitacją dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.
  • MKS Victoria Świebodzice – klub sportowy, który jest symbolem miasta. Funkcjonuje od 1956 r. W klubie trenują całe rzesze dzieci i młodzieży…
  • Stowarzyszenie Charytatywno-Opiekuńcze – prowadzi dom dla niepełnosprawnych chłopców (tzw. Caritas).
  • KS Rekin – upowszechnia pływanie, prowadzi zajęcia dla dzieci, młodzieży, dorosłych. Jego zawodnicy reprezentują miasto na wielu zawodach.
  • PTTK Łaziki – promuje aktywne spędzanie wolnego czasu, w ostatnim czasie jedna z najszybciej rozwijających się organizacji.
  • Stowarzyszenie Wypożyczalnia Centrum – pomaga dzieciom z niepełnosprawnościami, organizują Dzień Akceptacji i Zrozumienia.
  • Polski Związek, Emerytów, Rencistów i Inwalidów

To tylko „czubek góry lodowej” – tych organizacji jest w Świebodzicach ponad 30…

Co dzieje się źle w Świebodzicach?

Do dzisiaj nie został przeprowadzony przez burmistrza konkurs na dotacje ze środków gminnych dla organizacji pozarządowych. To ważny konkurs, szczególnie dla tych NGO, które prowadzą ciągłą działalność – wynajmują pomieszczenia, opłacają przez cały rok trenerów, rozgrywki… Taki konkurs rokrocznie był ogłaszany na koniec roku i rozstrzygany najpóźniej w połowie stycznia. Gwarantowało to ciągłość funkcjonowania. W ostatnim okresie problematyczne było już ustanowienie gminnego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, burmistrz zamierzał ograniczyć kwotę na współpracę prawie trzykrotnie w stosunku do roku poprzedniego… nie pozwolili na to radni i Rada Pożytku Publicznego, która opiniowała negatywnie taki program.

Burmistrz ciągle nie organizuje konkursu, czas ucieka… Nawet jeżeli to zrobi natychmiast to rozstrzygniecie nastąpi najszybciej w ciągu kilku tygodni.

Krytyczna sytuacja MKS Victoria Świebodzice

Wydaje się w najgorszej sytuacji jest w tej chwili klub sportowy MKS Victoria Świebodzice. Nie ma pieniędzy na opłacenie sędziów i obsługi medycznej rozgrywek ligowych piłkarek ręcznych, nie ma pieniędzy na wynagrodzenia dla trenerów (w klubie trenuje około 250 dzieci i młodzieży). Sytuacja jest na tyle krytyczna, że klub zaczął kwestować o pieniądze! Na portalu zrzutka.pl (link) można wpłacić pieniądze na bieżącą działalność. Niestety nie można tutaj zapominać o zarządzie klubu, który nie wykazuje żadnej inicjatywy w pozyskaniu środków z zewnątrz i opiera działalność klubu wyłącznie o dotację. W każdym razie pieniędzy brakuje, a odpowiedzialność za sytuację w tym momencie ponosi w 100% burmistrz Pweł Ozga, który nie organizuje konkursu na dotacje.

Jakie będą skutki indolencji burmistrza?

Skutki będą wielowymiarowe, a ich naprawa będzie bardzo kosztowna i długotrwała. Po pierwsze utrata kadry, wykwalifikowany personel znajdzie zatrudnienie gdzie indziej i prawdopodobnie nie zaryzykuje w przyszłości współpracy z niewiarygodnym pracodawcą… to będzie nie do naprawienia. Po drugie utrata dorobku, po przerwie w funkcjonowaniu tak naprawdę trzeba organizować działalność od początku lata doświadczeń przepadną, drużyny w klubach sportowych wypadną z rozgrywek ligowych. Po trzecie, pośrednio skutki odczuje np. OSiR spółka miejska, która jest właścicielem obiektów sportowych. Kluby sportowe nie będą płaciły za wynajem obiektów, basen kryty jest deficytowy, czy boisko na sportowej zarośnie krzakami? – W ubiegłym roku wykonano instalację do nawadniania murawy… Co jeszcze? Marazm i „śmierć” społeczna miasta – pogłębi się  sytuacja gdzie Świebodzice są postrzegane jako sypialnia dla sąsiednich miast.

Quo vadis burmistrzu?

Działalność organizacji pozarządowych jest pożądana przez mieszkańców, efektywna i prowadzi do zaangażowania społecznego oraz promocji miasta. Każda wydana złotówka na NGO wraca zwielokrotniona. Niezrozumiałe jest w tym świetle działanie burmistrza. Odbieranie możliwości pracy społecznej mieszkańcom przynoszącej wymierne efekty jest działaniem na szkodę gminy. NGO-sy chcą pracować, osiągać wyniki, promować Świebodzice. Centralizowanie działań i podejmowanie jednoosobowo wszystkich decyzji jest nieprzystające do zasad demokracji i samorządności.

foto w nagłówku użyczone: z działalności Stowarzyszenia Pomocy na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

15 myśli na temat “Burmistrz Ozga „zarzyna” organizacje pozarządowe, czy pierwsza padnie Victoria?

Dodaj komentarz

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress