Drastyczne naruszenie Kodeksu Wyborczego w Świebodzicach

Kampania wyborcza dopiero się rozpoczyna, a Komitet Wyborczy Wyborców Bogdana Kożuchowicza już ma ogromny problem. Materiały wyborcze tego komitetu naruszają Kodeks Wyborczy do tego stopnia, że jest to zagrożone odrzuceniem sprawozdania finansowego co będzie skutkowało sankcjami karnymi.

Materiały wyborcze: banery, plakaty, ogłoszenia prasowe KWW Bogdana Kożuchowicza zostały przygotowane niezgodnie z zarządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej dotyczącym zasad i finansowania kampanii.

Dwa komitety – jedno finansowanie

Na materiałach wyborczych oznaczonych jako „Sfinansowane ze środków KWW Bogdana Kożuchowicza” zostali umieszczeni kandydaci innego komitetu wyborczego co wprowadza w błąd wyborców i powoduje niejednoznaczność finansowania kampanii wyborczej. Każdy komitet wyborczy ma swój budżet i tylko prawidłowe jego rozliczenie jest warunkiem przyjęcia sprawozdania finansowego przez komisarza wyborczego. W przypadku gdy na materiałach wyborczych finansowanych przez jeden komitet wyborczy umieszczeni są kandydaci innego, dochodzi do czerpania korzyści majątkowej przez ten komitet i nie jest możliwe rozliczenie kosztów kampanii.

Dotkliwe sankcje karne

Tak naprawdę nie są sprecyzowane przepisy o tym kto zostanie ukarany, czy będzie to pełnomocnik wyborczy KWW Bogdana Kożuchowicza czy sam kandydujący. Należy postawić pytanie czy w tej sytuacji naturalnym nie powinna być rezygnacja z udziału w wyborach KWW Bogdana Kożuchowicza. Nawet jeżeli nie dojdzie do rezygnacji trudno wyobrazić sobie za co będą wydrukowane nowe materiały wyborcze i jak zamknie się budżet, którego wartość jest ograniczona przepisami. Sprawa została zgłoszona do organów ścigania, o dalszym ciągu będę niezwłocznie informował.

Rozporządzenie Komisarza Wyborczego ZKF-756-58/14

To z tego dokumentu wynika, że KWW Bogdana Kożuchowicza dopuścił się pogwałcenia Kodeksu Wyborczego.

Rozporządzenie Z DNIA 7 LISTOPADA 2014 R. W SPRAWIE SPOSOBU PROWADZENIA I FINANSOWANIA AGITACJI WYBORCZEJ (ZKF-756-58/14)

Państwowa Komisja Wyborcza, w związku z kierowanymi do niej pytaniami, dotyczącymi sposobu prowadzenia i finansowania agitacji wyborczej, wyjaśnia, co następuje.

1) Przez nieodpłatne rozpowszechnianie plakatów i ulotek wyborczych należy rozumieć faktyczną czynność rozpowszechniania tych materiałów (rozklejanie, roznoszenie); takie usługi na rzecz komitetów wyborczych mogą być świadczone nieodpłatnie przez osoby fizyczne (art. 132 § 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.)). Natomiast korzystanie z powierzchni, na której mieszczone są materiały wyborcze (np. ogrodzenia, witryny sklepowe, szyby samochodów) wymaga zgody właściciela, a powierzchnia ta może być udostępniona wyłącznie odpłatnie.

2) Komitety wyborcze nie mogą współfinansować kampanii wyborczej, ponieważ każdy komitet prowadzi i finansuje na zasadzie wyłączności kampanię na rzecz zgłoszonych przez siebie kandydatów (art. 84 § 1 i art. 126 Kodeksu wyborczego). Komitety wyborcze nie mogą zatem publikować wspólnych materiałów wyborczych (np. plakatów, ulotek) ani organizować wspólnych spotkań z wyborcami, nawet jeśli zamierzałyby dokonać podziału między siebie kosztów tych działań.

3) Z tych samych powodów komitety wyborcze nie mogą w swoich materiałach wyborczych udzielać poparcia kandydatom zgłoszonym przez inne komitety ani powoływać się na poparcie udzielone przez inne komitety lub zgłoszonych przez nie kandydatów.

17 myśli na temat “Drastyczne naruszenie Kodeksu Wyborczego w Świebodzicach

Dodaj komentarz

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress