Biometanownia w Świebodzicach? – burmistrz wciąż nie zajął stanowiska

Biometanownia to rodzaj biogazowni, która produkuje gaz o składzie pozwalającym na użytkowanie go w sieci ogólnodostępnej lub spalanie w elektrowniach kogeneracyjnych. O budowę tego rodzaju biogazowni w Świebodzicach zabiega firma Archipol. Mieszkańcy jej nie chcą, bo będzie smród…

Mieszkańcy Świebodzic są zaniepokojeni inwestycją ze względu na uciążliwości, które wywoła ona w swoim sąsiedztwie. O ile w biogazowniach sam proces produkcji nie wydziela uciążliwych zapachów, to źródłem odoru będzie „paliwo” – kiszonka roślinna (jak podaje Archipol, tutaj ma to być głownie sorgo uprawiane specjalnie w celach energetycznych). Drugim źródłem nieprzyjemnego zapachu jest materiał pofermentacyjny który jest wywożony na pola, jest to doskonały nawóz, niestety jednak śmierdzi.

Do Rady Miejskiej została skierowana petycja w tej sprawie, Komisja Skarg Wniosków i Petycji uznała petycję za słuszną i wskazała burmistrza jako organ decyzyjny. Ta sama petycja została również skierowana do burmistrza… Burmistrz Świebodzic ciągle nie zajął stanowiska w sprawie, jednocześnie w gazecie finansowanej ze środków gminnych informacje są zmanipulowane. Wynika z nich, że decyzja o budowie inwestycji została już podjęta, a protestów mieszkańców nie ma… Podobne informacje były wygłaszane na walnym zgromadzeniu świebodzickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Tymczasem do sprawy jako strona włącza się Stowarzyszenie Obywatelskie Świebodzice. Jak powiedział prezes, Mariusz Szafraniec, w tej sprawie jedynie jako stowarzyszenie możemy reprezentować mieszkańców naszego miasta i mieć wgląd w dokumenty – działka jest tak usytuowana, że w sąsiedztwie nie ma zainteresowanych właścicieli, którzy mogą stać się stroną w sporze. Uważamy, że gmina miejska Świebodzice jest na tyle mała, że lokalizacja uciążliwej inwestycji może przynieść więcej strat niż korzyści. Nie możemy, jako gmina, sobie pozwolić sobie na wyłączenie znacznych terenów, które mogą być inaczej wykorzystane. Stowarzyszenie działa na rzecz mieszkańców, i ich interesów zamierzamy bronić. Nie ma zgody aby kluczowe decyzje dotyczące życia w Świebodzicach były podejmowane bez wiedzy i zgody Świebodziczan.

Mieszkańcy zaangażowani w protest informują, że biometanownia ma być zlokalizowana na powierzchni 3 hektarów w odległości 800 metrów od budynków mieszkalnych i ma być siedem razy większa niż podobny zakład w Słotwinie, który jest bardzo uciążliwy. Nie wykluczają w tej sprawie pikiety przed Ratuszem. Budowa planowana jest na działkach prywatnych w połowie odległości między oczyszczalnią ścieków i gminnym lotniskiem.

W dniu 30 sierpnia do Urzędu Miejskiego zostało złożone kolejne pismo od mieszkańców z wnioskiem o zorganizowanie konsultacji, przez ponad tydzień Przewodnicząca Rady nie została o tym poinformowana, a radni otrzymali to pismo dopiero 12 września…

Spotkanie informacyjno-konsultacyjne (??? – red.) zorganizowane przez tut. urząd ma się odbyć w dniu w dniu 15 września 2022 roku o godzinie 18:00 w Szkole Podstawowej nr 2 w Świebodzicach przy ulicy Mieszka Starego 4.

 

Dodaj komentarz

Jesteśmy na Facebook'u